Taisyklės

I. BENDOSIOS NUOSTATOS

 1. . Lamestashop.com  internetinės parduotuvės taisyklės galioja perkant Lamestashop parduotuvėje, esančioje internete adresu www.lamestashop.com.
 2. . Klientas prieš užsiregistruodamas ir pateikdamas užsakymą, privalo susipažinti su Taisyklėmis.
 3. . Atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos teisės aktus Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu iš anksto neįspėdamas Kliento pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Naujos Taisyklės įsigalioja nuo  jų patalpinimo į internetinę parduotuvę Lamestashop.com dienos. Kliento užsakymai pateikti iki Taisyklių pakeitimo įvykdomi pagal užsakymo pateikimo metu galiojančias Taisykles.
 4. .Pardavėjas nėra atsakingas ir nekompensuoja Klientui jo patirtos žalos, kurį kyla dėl Taisyklėse numatytų sąlygų nesilaikymo.

 

II.PRIVATUMO POLITIKA

 1. . Klientas turi užsiregistruoti svetainėje www.lamestashop.com . registracijos metu pateikdamas prašomus asmens duomenis:  vardą, tel.numerį, el.paštą.
 2. . Kliento registracija patvirtinama automatiškai, o nurodytų el.pašto adresu išsiunčiamas laiškas su kliento prisijungimo informacija.
 3. . Lamestashop patvirtina, kad kliento duomenys bus naudojami prekių užsakymo ir pristatymo tikslais. Lamestashop įsipareigoja neatskleisti informacijos tretiems asmenims, išskyrus tais atvejais, kurie numatyti  LR teisės aktuose.
 4. . Klientas įsipareigoja saugoti savo prisijungimo duomenis prie Parduotuvės ir jų neatskleisti jokiai trečiai šaliai. Jei nutiktų taip, kad prisijungimo duomenys buvo  atskleisti, Lamestashop atleidžiama nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės.

 

III.UŽSAKYMO PATEIKIMO TVARKA IR SĄLYGOS

 1. . Klientas apsilankęs parduotuvės internetiniame puslapyje nurodo reikalingus duomenis, kur bus pristatoma prekė.
 2. . Suformavus krepšelį ir klientui suvedus reikiamus duomenis, Lamestashop patvirtina, kad Kliento pateikti duomenys bus naudojami išskirtinai tik prekių pardavimo ir pristatymo tikslais, nepažeidžiant LR teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai.
 3. . Prekių krepšelyje visada galite matyti dešiniajame krašte viršuje, laukelyje „Krepšelis“. Bet kuriuo momentu paspaudę ant „Krepšelis“, galėsite pasitikslinti, kokios prekės jau yra Jūsų prekių krepšelyje. Jei nusprendėte vienos ar kitos prekės nepirkti, tada paspauskite šalia esantį užrašą „Pašalinti“ ir prekė bus pašalinta iš krepšelio.
 4. . Norint padidinti tos pačios prekės skaičių stulpelyje „Kiekis“ Įveskite norimą skaičių  didinkite/mažinkite jį su atitinkamais mygtukais.
 5. . Žemiau, po prekių sąrašu, matysite kiek turėsite mokėti už pristatymą ir kokia yra galutinė užsakymo suma.
 6. . Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna Lamestashop. Tokiu atveju laikoma, jog tarp kliento ir Lamestashop yra sudaryta sutartis. Tačiau tokia sutartis laikoma vykdytina tik nuo to momento, kai Lamestashop gauna patvirtinimą iš kliento pasirinkto banko apie atsiskaitymą už pristatytas prekes.
 7. . Klientas elektroniniu paštu gauna su jame nurodyta informacija patvirtintą užsakymą.


IV. GARANTIJA IR PREKIŲ KAINŲ NUSTATYMAS

 1. . Pardavėjas pareiškia, kad atitinka šioms prekėms keliamus įprastus kokybinius reikalavimus. Kiekvienos Parduotuvėje parduodamos Prekės bendros savybės pateikiamos prie kiekvienos Prekės esančiame Prekės aprašyme.
 2. . Lamestashop nurodo, o klientas patvirtinta, jog yra susipažinęs su tuo , kad prekės, nurodytos parduotuvėje, savo spalva, forma, ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl naudojamo monitoriaus ypatybių. Taip pat prekių įpakavimas savo forma ir išvaizda gali skirtis nuo vaizduojamo Lamestashop parduotuvėje.
 3. . Klientas sutinka, jog jam elektroniniu būdu pateikiant užsakymą parduotuvėje, už prekes jis įsipareigoja mokėti kainą nurodomą užsakyme.
 4. . Kainos parduotuvėje ir užsakyme nurodomos eurais su PVM.
 5. . Lamestashop parduoda prekes, atitinkančias užsakyme numatytas sąlygas. Tais atvejais, kai klientui perduotos prekės neatitinka tam tikrų užsakymo reikalavimų, Klientas sutinka pirmiausia nedelsiant pranešti apie tai telefonu Lamestashop, o šis įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl Lamestashop ar ji vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės. Lamestashop per protingą, su klientu suderintą terminą, trūkumų nepašalinus, klientas turi teisę savo teises ginti LR Civiliniame Kodekse numatyta tvarka.
 6. . Pardavėjas nėra atsakingas už Prekių kokybės pablogėjimą, jei Klientas ar asmenys, kuriems Klientas perdavė Prekes, jas naudojo ne tiems tikslams, kuriems  tokios Prekės yra paprastai naudojamos, nesilaikė instrukcijose nurodytų reikalavimų, pažeidė Prekių transportavimo, laikymo, naudojimo ir sandėliavimo taisykles, taip pat, jeigu matomi Prekių įpakavimo ar kiti išoriniai defektai, raštu neaptarti Prekių perdavimo metu ar Prekių kokybės pablogėjimas yra sukeltas Kliento ar kitų asmenų, kuriems perdavė Prekes, veiksmų.

 

V.  APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

 1. . Klientas už užsakytas prekes atsiskaito pateiktais  atsiskaitymo metodais.
 2. . Klientas sutinka su tuo, kad Lamestashop neturi prisiimti atsakomybės už tai, kad atliekant pavedimą už prekes, bankas nuskaičiuoja už tai komisinį mokestį.

     3 .  Klientas įsipareigoja už užsakytas prekes atsiskaityti nedelsiant, priešingu atveju, jis paranda teisę reikšti pretenziją dėl prekių pristatymo terminų pažeidimo, kadangi pagal kliento užsakymą prekių siuntinys pradedamas formuoti tik  Lamestashop gavus apmokėjimą už prekes.

VI. PREKIŲ PRISTATYMAS

 1. . Pristatymo kaina priklauso nuo pasirinkto pristatymo metodo.
 2. . Klientas įsipareigoja, užsakydamas prekes, nurodyti prekių pristatymo vietą, bei asmenį, kuris priims prekes.
 3. . Prekės užsakytos Lamestashop internetinėje parduotuvėje, pristatomos įgaliotos kurjerių tarnybos.
 4. . Pardavėjas gali taikyti nuolaidas pristatymui jeigu Pirkėjas viršija nustatytą užsakymo sumą.
 5. . Pardavėjas pristato Pirkėjui prekes vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.
 6. . Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
 7. . Klientas privalo nedelsiant informuoti Lamestashop elektroniniu paštu, jeigu siunta pateikiama pažeistoje, sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje: taip pat tais atvejais, kai siuntoje pateikiamos ne užsakytos prekės arba netinkamas tokių prekių kiekis, nepilnas prekių komplektas, netinkamo dydžio, matmenų prekės.
 8. . Pirkėjas pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio prekės pristatymo dokumente.

       

VII. PREKIŲ GRĄŽINIMAS

 1. . Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis LR Vyriausybės 2014 m. liepos mėn. 22 d. nutarimu Nr. 738 (Žin., 2014, Nr. 2014-10565) patvirtintomis mažmeninės prekybos taisyklėmis. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.
 2. . Norint grąžinti ar keiti prekę(-es) reikia parašyti laišką el paštu: info@lamesta.lt, Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos. Prieš išsiunčiant netinkamas prekes būtina informuoti Pardavėją el. paštu ir užpildyti specialią prekių keitimo – grąžinimo formą, nurodant joje grąžinamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį ir grąžinimo priežastis. Kiekvienas atvejis sprendžiamas individualiai
 3. . Pirkėjui grąžinus 2 punkte nurodytais terminais, pinigai bus pervesti į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą ne vėliau kaip per 14 dienų nuo grąžinimo gaminio ir tvarkingų grąžinimo dokumentų gavimo dienos. 
 4. . Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, nesugadinta, nenaudota, tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė). Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.
 5. . Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 2 ir 4 punktuose nustatytų prekių grąžinimo terminų ir sąlygų. Jūsų grąžinamos prekės bus įvertintos, ar gaminiai grąžinti laikantis aukščiau nurodytų sąlygų. Jei sąlygų buvo nesilaikoma, pinigai grąžinami nebus. Dėl prekės pristatymo ar atsiėmimo tokiais atvejais bus tariamasi individualiai. 
 6. . Nepatikusių prekių grąžinimo atveju, pristatymo mokestį turi mokėti Klientas. Grąžinamų nekokybiškų prekių siuntinio pristatymo išlaidas padengia Pardavėjas.


VIII. KITOS NUOSTATOS

 1. . Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.
 2. . Kiek nenumatyta šiose Taisyklėse, Šalių teisiniams santykiams taikomos Lietuvos Respublikos atitinkamų teisės normų nuostatos.
 3. .  Visi ginčai, nesutarimai ir reikalavimai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, kylantys iš šių Taisyklių ar su jomis susiję, nagrinėjami ir sprendžiami derybų keliu. Derybų pradžia laikytinas vienos Šalies raštiškas kreipimasis į kitą, nurodant ginčo dalyką, kaltus Šalies veiksmus, kurie pažeidžia kitos Šalies teises, pažeidimų pašalinimo būdą ir terminus.
 4. .  Neišsprendus ginčo derybomis, jis sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.